Gå til til aakp.no

Om oss

ÅKP Blue Innovation Arena er hjertet i regionens innovasjonssystem. Her kobler vi mennesker, teknologi og kunnskap sammen for å utvikle og innovere nye produkter, tjenester og løsninger. Ved hjelp av VR-teknologi og avanserte visualiseringsløsninger gjør vi dette hurtigere og mer kostnadseffektivt, slik at vi bidrar til å redusere risiko. ÅKP legger forholdene til rette slik at entreprenører, både i nye og eksisterende bedrifter, kan skape verdier og nye arbeidsplasser.

Vi er Norges mest fremtidsrettede digitale arena for innovasjon, vekst og verdiskaping.